Dzięki dostępowi do panelu klienta oferujemy Państwu możliwość podglądu statusu Państwa realizacji, informacji o fakturach i płatnościach, bieżącej komunikacji podczas realizacji Państwa zamówień i śledzenia wyników pozycjonowania Państwa stron.
Panel daje także podgląd na terminy ważności Państwa usług takich jak domeny, serwery czy zawarte z nami umowy.

Dostęp do panelu przydzielany jest klientom, którzy złożyli u nas zamówienie na realizację wybranej usługi.
Na Państwa życzenie możemy udostępnić obsługę panelu klienta w 16-tu językach obcych. W tym celu prosimy o przesłanie e-maila z nazwą firmy i preferowanym językiem.

CreActive Polska © 2009-2019, Warszawa